Ustawienie szczelin pionowych

 

Ustawienie szczeliny poziomej

 

Podczas montażu okien dachowych  następuje bardzo istotny moment!!! Ustawienia szczelin pionowych i poziomych. Jest to jedyny i prawidłowy sposób aby zapewnić w całym przyszłym okresie użytkowania okien dachowych prawidłową pracę zawiasów, zamków oraz uszczelek. Pominięcie tej operacji naraża zawiasy na szybsze zużycie, uszczelki i elementy drewniane na duże tarcie co je uszkadza a pomieszczenie naraża na wychłodzenie i zwiększa koszty ogrzewania.

Jedyną skuteczną metodą skorygowania szczelin w oknie dachowym jest zdemontowanie pokrycia dachowego wokół okna, zdemontowanie kołnierza uszczelniającego, ustawienie ościeżnicy i ponowny montaż wszystkich elementów.